Skip to main content

Facturatie

De betalingen gebeuren via overschrijving. Gelieve steeds de gestructureerde mededeling te vermelden, zodat we uw factuur gemakkelijk kunnen terugvinden.

Om optimale patiëntenzorg te blijven waarborgen, kan er bij uitgebreide laboratoriumonderzoeken een ereloonsupplement aangerekend worden om de kosten van het totaalproces te dekken (administratie, logistiek, kwaliteitseisen, informatica voor beveiligde gegevensuitwisseling).

De aanrekening gebeurt conform het KB van 24 oktober 2017 tot uitvoering van het artikel 73 §1/1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 voor de verstrekkingen klinisch biologie, pathologische anatomie en genetica. Met deze melding wordt voldaan aan art.3 van dit KB. Meer informatie vindt u op de website van onze beroepsvereniging http://www.fvkl.be

Heeft u nog vragen ivm uw factuur, gelieve contact op te nemen met de facturatiedienst op het nummer  056/22 68 82 van maandag tot donderdag tussen 9.00 en 16.00 u.

Factuur

1. uw factuurnummer
2. het bedrag door u te betalen
3. het bedrag dat uw mutualiteit betaalt (hiervoor hoeft u niets te ondernemen)
4. gestructureerde mededeling steeds te vermelden bij de betaling
5. nomenclatuurcodes van de uitgevoerde analysen
6. mobiel betalen via de QR-code

Beneluxpark 2 - 8500 Kortrijk - T +32 (0)56 22 68 82
Oude Veurnestraat 1C - 8900 Ieper - T +32 (0)57 20 52 30